Skip to content

LBL Advokatbyrå

Om oss

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av fall i Sverige.

Personligt

Vi är den personliga advokatbyrån nära klienten.

Vi står på din sida

Vi har bara en lojalitet det är mot klienten.

LBL Advokatbyrå

Om oss

LBL Advokatbyrå drivs i kontorsgemenskap med Advokatfirman Otto & Co AB och Advokatbyrå EU-advokat Zoran Zubovic, odvjetnik.

LBL Advokatbyrå är inriktad på fastighetsrätt, skadeståndsrätt och tvistemål. Inom skadeståndsrätten är fokus på personskador till följ av trafik, brott och även till följd av felbehandling inom sjukvården. Inom fastighetsrätt hanteras samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter och de tvister som kan uppstå efter köp eller försäljning av fastighet. 

Vi på LBL advokatbyrå jobbar främst i Malmö, Kristianstad och Hässleholm men åtar oss uppdrag i hela Sverige. Advokat Lena B Larsson har ett samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund och är medlem i Personskadeföreningen NRH.