Skip to content

LBL Advokatbyrå

Om oss

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av i både Sverige och utomlands.

Personligt

Vi är den personliga advokatbyrån nära klienten.

Vi står på din sida

Vi har bara en lojalitet det är mot klienten.

LBL Advokatbyrå

Om oss

LBL Advokatbyrå AB ägs och drivs av advokat Lena B Larsson.

LBL Advokatbyrå är inriktad på fastighetsrätt, skadeståndsrätt, Internationell privaträtt och europeisk fordringsrätt.  Inom skadeståndsrätten är fokus på personskador till följd av trafik, brott och även till följd av felbehandling inom sjukvården.  Inom fastighetsrätt hanteras samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter och de tvister som kan uppstå efter köp eller försäljning av fastighet. Vid krav på betalning inom EU hanterar vi hela processen från ansökan om Europeiskt betalningsföreläggande till betalning. Vi biträder vid familjerättsliga tvister med någon part utanför Sverige. Vi på LBL Advokatbyrå åtar oss uppdrag i hela Sverige. Advokat Lena B Larsson har ett samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund och är medlem i Personskadeföreningen NRH.  LBL Advokatbyrå har kontakt med tysk advokat.

RING OSS
044-217260
eller