Skip to content

LBL Advokatbyrå

Rättshjälp & rättsskydd

Rättshjälp

Rättshjälp kan utgå från staten när en tvist föreligger om du inte har och inte heller
borde ha haft en rättsskyddsförsäkring. Även som näringsidkare kan du under vissa förhållanden vara berättigad till rättshjälp. Innan du kan få rättshjälp måste du först betala för minst en timmes rådgivning.


Den avgift som den rättssökande skall betala grundas på inkomst och försörjningsbörda.

Rättsskydd

Vid en tvist ska du i första hand utnyttja ditt rättsskydd. De flesta har rättsskyddsförsäkring i sin villa/ hemförsäkring, bilförsäkring eller om du är företagare och tvisten har uppstått i din näringsverksamhet i din företagsförsäkring.

Generellt gäller att du har rätt att ta i anspråk ditt rättsskydd när en tvist som kan lösas av allmän domstol föreligger. Det finns dock undantag från denna generella regel, beroende på villkor och enskilda omständigheter.

Kostnaden för privatpersoner är 20% av timkostnadsnorm samt överskjutande arvode enligt advokatbyråns timarvode. Se våra allmänna villkor.

Kostnaden för företag är 20% av gällande basbelopp samt 20% av kostnad härutöver upp till timkostnadsnorm samt överskjutande arvode enligt advokatbyråns timarvode. Se våra allmänna villkor.