Skip to content

LBL Advokatbyrå

Avtal & Övrigt

Avtal & Övrigt

  • Utöver ersättningsrätt och fastighetsrätt arbetar vi på advokatbyrån med följande:
  • Upprättar affärsrättsliga avtal såsom lokalhyresavtal, överlåtelseavtal, kompanjonsavtal.
  • Upprättar köpeavtal för lös egendom såsom köp av bostadsrättslägenhet, byggnad på ofri grund etc.
  • Upprättar köpeavtal för fast egendom såsom köp av hus, mark etc.
  • Agerar som ombud i tvistemål, dvs. konflikter som avgörs i domstol.
  • Utför due diligence.

Allmänna villkor:

Kontakta oss om du behöver hjälp i någon juridiskt angelägenhet.

Finansiering

I många ärenden så finns möjlighet att få del av advokatkostnaden täckt av försäkringsbolag, som vid skadereglering och vid tvister som berättigar till rättsskydd. Ibland kan det vara möjligt att erhålla rättshjälp av från staten.

Advokatbyrån tillämpar timtaxa och för vissa ärenden har vi ett fast arvode. Innan vi påbörjar ett ärende informerar vi vilka villkor som gäller i det enskilda fallet.

Från och med den 11 januari 2016 har den som är konsument möjlighet att få en tvist mellan konsumenten och advokaten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på  www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden